Privacy

Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevens-bescherming van toepassing. Door de AVG worden uw privacyrechten versterkt en uitgebreid. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Kunst en antiek verkoop.nl. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen op onze website.

Kunst en antiek verkoop.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hiermee voldoen we aan de richtlijnen en eisen die gesteld zijn in de Algemene verordening gegevensbescherming. (AVG) www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

Persoonsgegevens die via het contactformulier worden verzameld, gebruikt Kunst en antiek verkoop.nl alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

De gegevens worden niet verspreid onder derden. U kunt te allen tijde de door u of aan u verstrekte persoonlijke gegevens laten wijzigen.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Uw gegevens worden echter niet langer dan twee jaar bewaard, daarna worden ze gewist.

Met welk doel verwerkt Kunst en antiek verkoop.nl uw persoonsgegevens?
Wij maken van uw gegevens gebruik voor de afhandeling van eventuele vragen. Om onze dienstverlening optimaal te laten verlopen, is uw telefoonnummer en/of e-mail adres noodzakelijk. 

Beveiliging
Kunst en antiek verkoop.nl neemt de noodzakelijke maatregelen om uw gegevens tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te beschermen.

Klachten
U kunt altijd een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden, kunt u mailen naar: info@kunstenantiekverkoop.nl